Recordoogst peren: gebruik deze meststof

Recordoogst peren: gebruik deze meststof

De afgelopen jaren hebben veel perentelers te maken gehad met tegenvallende oogsten. Echter, dit jaar lijkt het tij te keren. Veel telers melden een recordoogst aan peren. Wat is de reden hierachter en hoe kan je als teler profiteren van deze uitzonderlijke situatie?

De oorzaken van de recordoogst

Er zijn verschillende factoren die hebben bijgedragen aan de recordoogst van peren dit jaar:

  1. Gunstig weer: De weersomstandigheden waren dit jaar bijzonder goed voor de perenteelt. Een lange, warme zomer met voldoende neerslag zorgde voor een optimale groei en ontwikkeling van de vruchten.

  2. Verbeterde teelttechnieken: Veel telers hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in modernere teelttechnieken. Denk hierbij aan geavanceerde irrigatiesystemen, efficiëntere gewasbescherming en betere snoeitechnieken. Dit heeft geleid tot een hoger rendement per hectare.

  3. Nieuwe, productievere rassen: De veredeling van perenrassen is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Nieuwe, hoogproductieve rassen hebben hun intrede gedaan op de markt, wat de totale opbrengst ten goede komt.

De rol van meststoffen

Naast de gunstige weersomstandigheden en verbeterde teelttechnieken, speelt ook de juiste bemesting een cruciale rol bij het behalen van een recordoogst. Een goed uitgebalanceerde meststof kan het verschil maken tussen een gemiddelde en een uitzonderlijke oogst.

De ideale meststof voor peren

Voor perenteelt is een meststof met de volgende samenstelling aan te raden:

  • Stikstof (N): 12-14%
  • Fosfor (P2O5): 6-8%
  • Kalium (K2O): 18-20%
  • Magnesium (MgO): 2-3%
  • Zwavel (SO3): 3-4%

Deze samenstelling voorziet de perebomen in alle essentiële voedingsstoffen voor een optimale groei en vruchtzetting. Zorg er daarnaast voor dat de meststof langzaam vrijkomt, zodat de bomen gedurende het hele groeiseizoen van de voedingsstoffen kunnen profiteren.

Toepassing van de meststof

Breng de meststof aan in het vroege voorjaar, rond half maart. Verdeel de hoeveelheid gelijkmatig over het perceel en werk deze licht in de bodem. Herhaal deze toepassing nog een keer in mei, om de bomen tijdens de vruchtzetting extra te ondersteunen.

Door deze meststof consequent toe te passen, creëer je de ideale voedingsbodem voor een recordoogst aan peren. Profiteer dit jaar optimaal van de gunstige omstandigheden!

Conclusie

De recordoogst aan peren dit jaar is te danken aan een samenspel van gunstige weersomstandigheden, verbeterde teelttechnieken en de juiste bemesting. Door te kiezen voor een meststof met de juiste samenstelling en deze op het juiste moment toe te passen, kan elke perenteler profiteren van deze uitzonderlijke situatie. Ga aan de slag en behaal ook dit jaar een topoogst!

Gerelateerde Berichten